نرخ کرایه مرز شلمچه تا نجف چقدر است؟

 

به گزارش همیار تریپ، برای سال 1402، 6 پایانه مرزی تعیین شده است که مردم می توانند از طریق آنها به پیاده روی اربعین بروند. مرزهای شلمچه، چذابه، خسروی، مهران، تمرچین و باشماق این 6 مرز هستند که مرزهای تمرچین و باشماق از امسال اضافه شده اند، اما مرزهای دیگر در سال های گذشته هم مورد استفاده قرار می گرفتند.

نرخ کرایه‌ها از شلمچه تا نجف 1402

  • شلمچه تا نجف(با اتوبوس): 10 تا 12 هزار دینار
  • شلمچه تا نجف(با ون): 13 تا 15 هزار دینار
  • شلمچه تا نجف(با سواری): 25 تا 30 هزار دینار

نرخ کرایه‌ها از شلمچه تا کربلا 1402

  • شلمچه تا کربلا(با اتوبوس): 13 تا 15 هزار دینار
  • شلمچه تا کربلا(با ون): 16 تا 18 هزار دینار
  • شلمچه تا کربلا(با سواری): 28 تا 32 هزار دینار

 

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.